ברכה אלטרנטיבית להדלקת נרות שבת – דוד הרדן

ברוכים הנרות, ברוך האור,

אשר מוציאנו, אחת לשבוע,

מאפרורית קיומן של מצוות חולינו המקודש.

תשרה עלינו רוחה של שבת, 

ותשבית דאגה מליבנו.

שבת שלום ומבורך.

– דוד הרדן.